ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
چهارشنبه ۲۸ دی ۸۴ :: January 18, 2006 

حسرت روزهای شيدايی

تصورش را بکنيد الآن در يک کنسرت شجريان و مشکاتيان به همراه همايون تصنيف شيدايی را اجرا کنند. همین الآن دارم فيلم‌اش را می‌بينم. چقدر شور و ذوق دارد شنيدن دوباره‌ی اين تصنيف در يک کنسرت تازه‌ی شجريان با مشکاتيان. تصنيف قديمی است و سال‌هاست با آن آشنايیم ولی هنوز هم بند بند وجود آدم را می‌لرزاند.  کاش اين روز يک بار ديگر بيايد. اما کاش! حيف!


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است