ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
دوشنبه ۱۶ آذر ۸۳ :: December 6, 2004 

درويش يک قبا

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم
که حمله بر من درويش يک قبا آورد!


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است