ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۲۱ آبان ۸۳ :: November 11, 2004 

مشکل فنی ای‌ميل‌ها

دو روزی می‌شود که آدرس ای‌ميل اين صفحه دچار مشکل شده است و هيچ ای‌ميلی را که به نشانی من (که در ستون سمت راست صفحه آمده است) ارسال شده باشد، دريافت نمی‌کند. در نتيجه اگر در دو روز گذشته کسی ای‌میلی فرستاده است، اصل نامه ناپديد شده است! خوشبختانه مشکل حل شده است (فکر می‌کنم حل شده است!).


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است