ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۳۰ مهر ۸۳ :: October 21, 2004 

بدون شرح

سال‌ها پيش، خيلی وقت پيش از آن‌که مدرسه بروم با خواهر اول


 خيلی وقت پيش‌تر از عکس بالايي. وقتی که تازه راه رفتن ياد گرفته بودم. با پدر در يکی از نخستين زمستان‌های حيات.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است