ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
دوشنبه ۸ تیر ۸۳ :: June 27, 2004 

صعب روزی، بلعجب کاری،‌ پريشان عالمی

چند روزی است شديداً‌ دچار قحط و برهوت اينترنت هستيم؛ يعنی اين‌که اتصال اينترنت ما اصلاً حال خوشی ندارد و دم به دقيقه غش می‌کند و مطلقاً به فرمان ما نيست و گر نه حرف برای گفتن زياد است اما گوينده کو؟!


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است