ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۱۳ فروردین ۸۳ :: April 1, 2004 

آخرين هفته‌ی حيات حلقه‌ی ملکوت

از هفته‌ی آينده، حلقه‌ی ملکوت به طور کامل و مطلق تعطيل خواهد شد:
بر نتابد زحمت ما بيش از اين خاک درت
لطف‌ها کردی بتا تخفيف زحمت می‌کنم

پ.ن. خوب! سيزده سپری شد ديگر! ما باز دوباره می‌آييم!


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است