ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
جمعه ۷ آذر ۸۲ :: November 28, 2003 

تقرير خموشی

مختصر می‌نويسم. امشب به همراه جمشيد برزگر ميهمان صاحب سيبستان بوديم. نيمه شب گذشته بود که احمد پوری نيز به ما پيوست. سخنانی که پيش آمد آشفته‌ام ساخت. مسببش پوری بود البته. نذری دارم و عزمی از اين پس:
می‌خواهم سکوتم را بنويسم!

و اشارتی کفايت است.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است