ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۲۴ آبان ۸۲ :: November 15, 2003 

افزايش‌های طربستان

در فهرست طربستان، چند ترانه‌ی ديگر افزوده شده‌اند از جمله تعدادی از اجراهای ارکستری شجريان. تصنيف‌ها و ترانه‌های ديگری نيزی افزوده شده‌اند که هنوز نامشان در فهرست زير نيامده است. اگر روزی اين ترانه‌ها را گذاشته باشم، آنها که تردست‌تر بوده‌اند حتماً نشانی‌اش را برداشته‌اند و برای خود دارند. اگر مجالی داشته باشم که تجربه نشان داده است به کف آمدن اين مجال تنها از سر تصادف خواهد بود، شايد آن ترانه‌های پراکنده در سايت را نيز يکجا گردِ هم آوردم و مرتبشان کردم. مجموعه‌ای از آثار مرضيه و پريسا را نيز در حال تدارک هستم که همگی موکول فرصتند. تا فرصتی فراخ‌تر به دست آيد، عجالتاً به همين‌ها بسازيد.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است