ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
جمعه ۲۷ تیر ۸۲ :: July 18, 2003 

شرح صدر

من اين سوره‌ی انشراح را خيلی دوست دارم. هر وقت اين سوره را می‌خوانم موهای بدنم راست می‌ايستد. مهرداد شوقی هم اين را خيلی زيبا نوشته است:

حسابی دلربايی می‌کند اين خطِ مهر.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است