ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۱۶ اسفند ۸۲ :: March 6, 2004 

ناله‌ی عشق است و آتش می‌زند

بشکنيم اين شيشه تا مستی کنيم. صدا، صدای کويتی‌پور است،‌ اما شعر را خوب گوش کنيد. بسيار زيباست به نظر من اين چنگ دل.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است