ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
دوشنبه ۲۰ بهمن ۸۲ :: February 9, 2004 

يک اشتباه تاريخی

ديروز که توی هواپيما داشتم بخارا را می‌خواندم چشمم به عکس نامه‌ای افتاد منسوب به اميرکبير که گويا به ناصرالدين شاه نوشته است. اين نامه که خيلی از وبلاگ‌نويسان آن را در مديحت اميرکبير و مذمت خويشاندسالاری آورده بودند، جعلی است. آن دستخط از آن ميرزا تقی خان نيست. شماره جديد بخارا که آن‌لاين شد، به صفحه‌ی مربوط لينک خواهم داد. عجالتاً محض تذکر و اصلاح اين نکته را نوشتم تا دوستانی که با شور و حرارت و غيرت آن نامه را نقل کرده‌اند، خطايشان را اصلاح کنند.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است