ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
جمعه ۱۲ دی ۸۲ :: January 2, 2004 

سالِ نو

مهرداد شوقی برای تبريک سالِ نو طرحی را با ای‌ميل فرستاده است. فهميدنش کمی زحمت دارد. می‌گذارمش اينجا تا شما هم اندکی با آن کلنجار برويد:


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است