ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
چهارشنبه ۱۰ دی ۸۲ :: December 31, 2003 

آخرين شب 2003 ميلادی

امشب، واپسين شبي سال 2003 است. تا ساعتی ديگر، سالی سپری می‌شود که سرشار از جنگ و قتل و ناامنی بود. سالی که تجسم جفا بر آدميان بود. بنشينيم و بينديشيم که در اين سالی که گذشت چه‌ها کرده‌ايم. ارزيابی کارنامه‌ی خودمان و جهانيان کار واجب است در اين آخرين ساعات. باشد که بدانيم چه خواهيم شد!


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است