August 24, 2008

« در پيچ و خم دليل و علت – ادامه‌ی گنجی | صفحه‌ی اصلی | شين نامه - ۱۲ »

شين نامه - ۱۱

۱. تشريفِ ازل
به قامتِ شخص توست
که تشخصِ شورِ نُشوری!

۲. شرح الشين:
«ديده‌ای بايد که باشد شه‌شناس
تا شناسد شاه را در هر لباس»

۳.  پاد-شرحِ شين:
منشورِ رستاخيز که می‌رسد
شاهِ محشر را هم در عرش و هم در فرش
شناختن می‌توان.
(45 کلمه)

مطالب مرتبط

شين نامه - ۱۳

شين نامه - ۱۲

شين نامه - ۱۰

شين نامه - ۹

شين نامه - هشت

شين نامه - ۷

شين نامه - ۶

Free counter and web stats