February 20, 2004

« بن بست قانون اساسی | صفحه‌ی اصلی | افزايش‌های اخير و مجدد طربستان »

بن بست قانون اساسی: بخش دوم سخنرانی سازگارا

قمست دوم سخنرانی را در اينجا بشنويد. ببخشيد که اين گونه غير فنی با ماجرا برخورد می‌شود. معضل از کمبود فضا برای سايت است. در ابتدای همين بخش است که سازگارا تحليل جالبی از مرجعيت به عنوان يکی از ارکان جمهوری اسلامی ارايه می‌کند و اين‌که چگونه در ايران «مرجع‌کشی» هم مشروعيت يافته است!

قسمت دوم:


اين بخش البته حاوی پرسش و پاسخی است که نيمه‌کاره است. يعنی کل سخنان ضبط شده حدود يک ساعت است و از آنجا به بعد باتری بنده تمام می‌شود!!

(84 کلمه)

مطالب مرتبط

کالبدشکافی چند پاسخ

ادبِ نقد

ملاحظه‌ی بزرگان و نقدِ بی‌امان

استادان ادبيات و استادان فلسفه‌خوانده

ترجمه‌های سليقه‌ای و نقدهای لرزان

دريغ از راه‌ِ دور و رنج بسيار!

روز زن يا روز مرد ستيزی؟

نظرها (2)

can you put the flash file directly as a link so that it can be downloaded and saved?

كار نيكويى بود ... :)

Free counter and web stats