۱

دختر کوچکِ دريا

اين آهنگ را حتماً فراوان شنيده‌ايد. صدا و سيمای محترم ما به دفعات اين قطعه را پخش کرده است. تا امروز نمی‌دانستم آهنگسازش کی‌ست. بهانه‌اش اين فيلم بود. آهنگسازش هم البته اوانجلس اوديسه‌آس پاپاتاناسيو مشهور به ونجليس است. نامِ اين قطعه «دختر کوچکِ دريا» است. گوش بدهيد: