۱

درويش يک قبا

Print Friendly, PDF & Email

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم
که حمله بر من درويش يک قبا آورد!

  1. سلام
    داريوش فكر كنم هنوز از دست اين تهمت زنان بدر نيامدي؟ اگر دلت گرفته ما را هم شريك كن.
    همين الان نوشته ات را اخلاق اسلام و حاکميت قانون را خواندم و جالب آمد ‏ بنظرم اين متفكري كه معرفي كردي جاي شناختن دارد. لينكها را سر فرصت مطالعه مي كنم .
    موفق باشي

|