۱

درويش يک قبا

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم
که حمله بر من درويش يک قبا آورد!

  1. سلام
    داريوش فكر كنم هنوز از دست اين تهمت زنان بدر نيامدي؟ اگر دلت گرفته ما را هم شريك كن.
    همين الان نوشته ات را اخلاق اسلام و حاکميت قانون را خواندم و جالب آمد ‏ بنظرم اين متفكري كه معرفي كردي جاي شناختن دارد. لينكها را سر فرصت مطالعه مي كنم .
    موفق باشي

|