۵

سرور و سوگ!

امشب، شب ششمين ماهی است که من و الهه ازدواج کرده‌ايم. در نتيجه، امشب نيم‌سال‌مان را می‌گرديم (بر وزن سال‌گرد، که در آن چيزی می‌گردد!). اما، امروز ناچار شدم مبلغ فراوانی پول زبان بسته را حرام کنم. شايد بيش از دو هفته شده است که عينک‌ام را از وسط نصف کردم يعنی قاب عينک را به شيوه‌ای حرفه‌ای شکستم! کسانی که گذارشان به لندن افتاده است برای زندگی خوب می‌دانند که شکستن عينک چقدر خرج روی دست آدم می‌گذارد. بعد از کلی اين در و آن در زدن، خيال کرديم که با مراجعه به بوتس (به جای رفتن به ويژن اکسپرس)، يکی دو جفت عينک معقول می‌توانيم با حدود ۱۰۰ پوند بخريم. اما امروز بعد از اتمام معاينه چشم هر چقدر قاب عينک عوض کرديم ديديم قميت مناسبی يافت می‌نشود! اما بدتر از همه قيمت شيشه‌های عينک است. قيمت شيشه‌ها از خود قاب عينک گران‌تر در آمد. اين شد که ۱۴۰ پوند پول را مفتی مفتی ريختيم به جيب چشم پزشک برای فقط يک عينک آن هم با قابی معمولی! تازه بدتر از هر چيزی بعد از يک هفته انتظار برای وقت معاينه‌ی چشم، به ما می‌فرمايند که برای گرفتن عينک يک هفته تا ده روز بايد صبر کنيد! به گمانم اگر برای خريد عينک ايران رفته بودم ارزان‌تر از آب در می‌آمد! خوب است به خدا! هديه‌ی ششمين ماه ازدواج بايد قيمتی داشته باشد بالاخره!

 1. ظهير الملکوت says:

  قبله عالم به سلامت بادا!
  رجاي واثق داريم که در سنه‌ی آتيه، قبله عالم چيزهای ارزان‌تر بشکنند؛ از عينک گران‌تر هم هست.

 2. مشهدی says:

  نتيجه گيری اخلاقی اينکه:
  سر بشکند، پا بشکند، ولی عينک نشکند.

 3. nil sohrabi says:

  كارت عالي است خسته نباشيد نيك سهرابي

 4. m says:

  اگر اين شرح كشاف را نمي نوشتيد بشريت چه كم مي داشت ؟ گاهي نه نبشتن هم سالم تر است و هم محترمانه تر !
  خوب شد رقم دقيق خرج شده را براي ثبت در تاريخ فرهنگ ايران زمين مرقوم فرموديد . جاي جان كين تان خالي كه متن فوق العاده شاگرد ترم دومي اش را بخواند و بداند !
  راستي در اين وصلت فرخنده شما و شاهبانو ، چيزي خصوصي و شخصي باقي مانده است ؟ شاهان هم حتي ، به گواهي شرح حال نويسانشان ، همسر و مطالب مربوط به زناشوئي شان را حرمت مي گذاشته اند خصوصي مي انگاشته اند !…….شاه هم شاه هاي قديم !

 5. m says:

  اگر اين شرح كشاف را نمي نوشتيد بشريت چه كم مي داشت ؟ گاهي نه نبشتن هم سالم تر است و هم محترمانه تر !
  خوب شد رقم دقيق خرج شده را براي ثبت در تاريخ فرهنگ ايران زمين مرقوم فرموديد . جاي جان كين تان خالي كه متن فوق العاده شاگرد ترم دومي اش را بخواند و بداند !
  راستي در اين وصلت فرخنده شما و شاهبانو ، چيزي خصوصي و شخصي باقي مانده است ؟ شاهان هم حتي ، به گواهي شرح حال نويسانشان ، همسر و مطالب مربوط به زناشوئي شان را حرمت مي گذاشته اند خصوصي مي انگاشته اند !…….شاه هم شاه هاي قديم !

|