۵

يادداشت شديداً غير سياسی

تاب نياورم که اين را اينجا نياورم. پيش از اين‌که راهی کلاس شوم، نطق موسوی خويينی را در مجلس گوش می‌داديم که سخنان او توسط گروه اقليت به آشوب کشانيده شد. در ميان فريادها، فحاشی‌ها و ناسزاهای طرف مقابل شنيده می‌شود. تصورش را بکنيد جناحی که نمايندگان‌اش در مقام سخن گفتن و احتجاج فحاشی می‌کنند چه موجوداتی هستند! از سخنان خويينی لذت بردم. گمان می‌کنم تا چند سال ديگر محافظه‌کاران از شنيدن نام حضرت امير هم هراس داشته باشند تنها به خاطر نامه‌ای به مالک اشتر! اين چند ساله آن نامه خار چشم و استخوان گلوی حکومت مذهبی ايران شده است. صدای سخنرانی موسوی را در ادامه‌ی اين مطلب آورده‌ام. يادتان نرود که قبلاً صدای موسيقی صفحه را قطع کنيد.


صدی سخنان موسوی اينجاست:

 1. زخمه‌ی ملکوت says:

  In Pictures:
  Sudan’s Dinka chiefs
  electionhttp://news.bbc.co.uk/1/hi/in_pictures/3536999.stm

 2. آقا دمت گرم بابت فایل صدای موسوی. خیلی خوشحالم که با سایت شما آشنا شدم. واقعا سایت مفیدی دارید.

 3. kourosh says:

  احسن به اينهمه شجاعت

 4. Aydin,N says:

  Salam,
  Mazerat ke man font e farsi nadaram. Karetan besiar tahsin barangiz ast. Omidvaram ke hameh ye mardoman e Iran va daneshjooyane Irany e sarasare Donya in namayandeh ye shojae majles ra support konand.
  Aydin N,Dallas USA

|