۰

مفتی عقل . . .

Print Friendly, PDF & Email

در دلم بود که بی‌دوست نباشم هرگز / چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

|