۱۰

حکايت کمال و پختگی

Print Friendly, PDF & Email

مادرم هميشه برايم دعا می کرد و می کند که: «الهی که خاک دستت بگيری زر بشود». خدايش عمر دراز دهاد. هم اينک با سپندم نشسته بودم و از او خواستم تا ديوان شمس را برايم بياورد. ناگهان گفتمش که باشد که خاک به دست گيری و زر شود. يادِ مولوی در ذهنم زنده شد و سخنی که برای کاملان گفته بود:
کاملی گر خاک گيرد زر شود / ناقص ار زر برد خاکستر شود
و اين راه کمال است. باور دارم که اگر فتوحی و گشايشی جايی در کارم بوده است به دعای مادر است که گره از کارهای فروبسته ی ما می گشايند.

 1. .... says:

  علاوه بر مادرتان كه خدا عمر درازشان دهاد , ديگران هم دعا كردند تا شما آن سبك ملال آور را كنار بگذاريد .

 2. سلام. ولي چگونه به اين مقام عالي توان رسيد.

 3. ali says:

  داريوش عزيز سلام .
  هر شب انديشه ديگر كنم و راي دگر/ كه من از دست تو فردا بروم جاي دگر//
  بامدادان كه برون مي نهم از منزل پاي / حسن عهدم نگذارد كه نهم پاي دگر//
  برقرار باشي و شاد در كنار سمندت .

 4. ali says:

  داريوش عزيز ,كما في السابق خودت اشتباه نوشته قبلي را اصلاح كن.
  باز هم شاد باشي و پاينده.

 5. alireza says:

  salam,
  agha damad alan ke rafti khastegari man malakut ra mikhanam,
  en shaalah pirouz khahi shod,
  bye,

 6. roshanak says:

  خيلي هم سبكتون خوبه ولشون كنيد

 7. وليعهد says:

  قبله ي عالم در مملکت اشقياست. دل توي دلم نيست و نمي فهمم کدام عصا را بردارم. با چتر مي روم. هم چتر است، هم عصا. البته ابهت عصا را ندارد، ولي ما با ابهت قبله سينه سپر مي کنيم و نوک سبيل را تاب مي دهيم بالا، هرچند که حضرتش هوس پسته کرده و زده به باغات. خدا به خير کند. دو سه روز است بي خبريم. زندگي بي قبله مثل اين است که آدم سر چهارراه مانده باشد و چراغ راهنما از هر طرف سبز باشد.
  کمي جسارت شد – وليعهد

 8. kham says:

  تو كه كمييا فروشي , آيا واقعا فكر مي كني كه پخي شده اي ببخشيد در كمال و پخ ته شده گي قدم مي زني ؟
  به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامي .

 9. Bidele heiran says:

  آقا دمت گرم و سرت خوش باد خيلي وبلاگ با حالي داري. كلي حا كردم
  مخصوصا با شجريان ها.

|