۳

ترانه‌های باران

Print Friendly, PDF & Email

اين دو سه روز هوای لندن بارانی است. ده دقيقه باران می‌آيد و دوباره آفتاب می‌شود. هوايی است که بابِ طبعِ من است. آن هم من که دم به دقيقه هوای باريدن می‌کنم و سرشکم به هر بهانه‌ای روان است. نازک‌الملکوتِ ما راهی سفر است و چند روزی همدمی موافق از برمان دور خواهد بود. باری گرفتاری هم زياد است و بايد به هزار کار ديگر برسم. وليعهد هم که نفس نفس قبله‌ی عالم را می‌نوازد به اشارت‌های پر بشارت!
امروز که داشتم ورق‌پاره‌های انباشته‌ام را مرتب می‌کردم باز بی‌هوا از اتاق بيرون زدم و بدون کليد پشت در ماندم! دو ساعت طول کشيد تا کسی پيدا شد و راهِ اندرونی را يافتيم! کارهای عقب مانده دارد ديوانه‌ام می‌کند. هر شب با خودم می‌گويم امشب ديگر تمامش می‌کنم. باز هجومِ خيالات طوفان می‌کند در ذهنم و همه چيز را به هم می‌ريزد. ببينم امشب چه گلی به سر کارها می‌زنم. اگر اين موسيقی نبود پاک خل می‌شدم. خاقان عالم هم قبله‌ای دارد برای خود که:
ای فخرِ من سلطانِ من، فرمانده و خاقانِ من
چون سوی من ميلی کنی، روشن شود چشمانِ من

 1. تكنواز says:

  بزرگوارا!
  حالا آمديم و رند هرچه خوان و هرز خواني،-كه به صغير و كبير و مذكر و مونث- رحم نمي كند و چنان دست تطاول و بازخواني و دوباره خواني و…به ماضي و مضارع اين موسيقي و خواننده و آهنگسازش گشوده ، كه انگشت حيرت صد مغول و حرامي به زير دندان غيرت!! خونفشان شده است،….حنجره بي شرمي ، پنجره بي آزرمي كرد و …نوا و نغمه پر لطف لطفي به يغما برد و سكه سارقي سرادق سرودات!!و نغمات ،به نام خود زد و همان تركيب و همان تقطيع و تلفيق ،ـ كه لطفي كرده است ــ را با تغيير بي نمك و خنكي در مقام ،….به صوت نزديك به وزوز هوام !!و ساير حشرات الارض !، بدان نمط خواند كه رونق صوت خوش پارسي برد و ……آخر …شما چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اين مگر مصداق اشاعه و حمايت ..از …كم خوانان و بد خوانان و تقليديان و ….. نيست؟؟؟الله الله ..از شما….اي مل كوت ،دست تو !!! اي مل كوت زدست تو …از سر و چشم و گوش و….مست تو!

 2. وليعهد says:

  ملتفت نشديم اين کي بود که به اندروني قبله ي عالم سنگ انداخت! گفتند تکنواز است. ما بسيار نوازندگان را در بارگاه ديده ايم صم و بکم فقط آرشه ي لامذهب را مي کشند روي آن سيم ها و چه صدايي بخدا! هرکس به کار خود ديگر قرار نيست کسي از قبله ي عالم بازخواست کند که چرا اين شنيدي و آن نشنيدي. نعوذبالله. مگر اين وب سايت (ارک) سلطان نگهباني، محتسبي، چيزي ندارد، خلايق خوابند مگر؟ يعني نان حضرت را بخورند و جان حضرت را هم بخورند؟ جل الخالق! اينجور که نمي شود آخر! کار ما شده فقط دل نگران اندروني و بيروني قبله ي عالم باشيم. ما کار داريم، آقا! مملکت از دست رفت. بخدا هزار گرفتاري داريم. نکنيد.
  وليعهد

 3. amir says:

  movafag p payande bashid be omide didar….

|