۴

امروز هم؟

Print Friendly, PDF & Email

گويا امروز تولد حضرت علی است. محسن روی وبلاگش، سلانه، يک آهنگی گذاشته که شعرش منسوب به مولوی است ولی قطعاً از او نيست. بارها در اين مورد صحبت کرده‌ام که مولوی مسلماً شيعه نيست و طبعاً گرايشات صوفيانه‌ی او را هرگز نمی‌توان به حسابِ تشيع گذاشت. به هر تقدير اين شعر بسيار زيباست، مخصوصاً با اين کاری که خليل عالی نژاد کرده است.
اين کار را اگر چه دير به دستم رسيده است از مهرداد شوقی داشته باشيد:

 1. bahar says:

  مرحوم خليل عالی نژاد! روحش شاد.

 2. بلک مک says:

  مولوي قبل از شاه اسماعيل شعر مي گفت نه؟ شيعــــــــــــــه؟ خدايش بيامرزاد دكتر زرين كوبي بود…!

 3. مینا says:

  داریوش
  در تعجبم از تو که در وصف همه شعر می گی ولی در وصف حضرت علی(ع)
  چیزی نسرودی.
  مینا

 4. گير دادي ديگه دآش داريوش… جان خودم…

|