۴

عرش و کرسیِ ملکوتی!

Print Friendly, PDF & Email

پيشتر از اين قبله‌ی عالم را تنها عرشی بود زمينی! يعنی آسمانِ ملکوت که سايه‌اش هميشه بر سرِ زمينش هست و اتفاقاً آسمانش عين زمين است بر قوت خويش بر جا بود. تا امروز قبله‌ی عالم وقتی که پشتِ چرخ ملکوت می‌نشست يا ناچار بود روی صندلی معمولی بنشيند يا روی مبل! امروز اراده‌ی مبارک همايونی بر اين تعلق گرفت که يک کرسیِ مخصوصِ سلطنتی، از آن نوع که به کارِ جلوس پشتِ فلکِ ملکوت بيايد و ذاتِ مقدس خاقان امکانِ اقسامِ جولان‌ها را در حين تدبير امور ملکوت داشته باشد، تدارک ببينيم. امروز سری به اُلد استريت زديم و يک عدد کرسیِ ناب از آن قسم که سلطان را به کار آيد ابتياع نموديم و عجب طرفه چيزی است اين کرسی. قبله‌ی عالم امروز جهان و ما فيها را جور ديگری می‌بيند! کرسیِ خوب هم چيزی است!

 1. بلک مک says:

  داريوش جان حتي اگر مطالبت آدم رو نگيره سليقت در انتخاب موزيك برخي مواقع فوق العاده است! مرسي! از داد و بيداد!

 2. خفته بر سنجاب شاهی نازنينی را چه غم
  گر ز خار و خاره سازد بستر و بالين غريب

 3. مقام ولايتعهدی says:

  قبله ی عالم به سلامت
  الساعه خبر رسيد که حضرت عشق روی پيت حلبی به کار چرخاندن ملکوت اعلا مشغول بوده و دم بر نياورده، گويا آنان که به اندرونی راه داشته اند تخت پوست را ديده اند، پيت را لاجرم نه.
  زمين و زمان گريه می کند از اين ظلم که بر سلطان رفته و گمان می کنم بيهوده نيست که هوای لندن هميشه بارانی است. آسمان هم دلش پر است، بخدا!
  صندلی گردون مبارک!
  وليعهد

 4. ظهيرالملکوت says:

  خداوند بر همه ما رحم نمايد. آن روز که ذات همايونی روی پيت حلبی نشسته بود دعوی انالحق‌اش ملکوت را می‌آشفت. حال که بر عرش و کرسی نشسته ما هر روز بايد آيه الکرسی بخوانيم و در فراز کنيم!

|