۱

آتش

Print Friendly, PDF & Email

حرفی از نامِ تو آمد بر زبان
دست‌هايم، دفترم آتش گرفت

  1. سلام بر ملكوت
    قياس كردم تدبير ِعقل در رهِ عشق
    چو شبنمي ست كه بر بحر مي زند رقمي

|