۲

فرصتِ عشق ورزيدن

تکرار همه‌ی سخنانِ پيشينم، از زبان گابريل گارسيا مارکز:
«اگر تکه‌ای زندگی می‌داشتم نمی‌گذاشتم حتی يک روز بگذرد، بی آنکه به مردمی که دوستشان دارم بگويم که دوستشان دارم، چنان که همه مردان و زنان باورم کنند.»
اين را وحيد در درياروندگان آورده است.

  1. سلام. از كليه وبلاگ نويس هاي ملكوت تشكر مي كنم. مجموعه ي بسياري عالي ايست از وبلاگ هايي كه ديدگاهي عميق به قضايا دارند.
    اين دو سه خط را نوشتم كه تشكر كنم و يك ايرادي بگيرم از همين يادداشت. نقل قولي كه از قول ماركز آورده ايد از او نيست. از شاعره ايست اسپانيايي زبان كه علاقه ي فراواني به ماركز و نوشته هاي او دارد. البته نوشته ايست بسيار زيبا كه ارزش خواندن را دارد.

  2. هومن says:

    چه كردي عزيز با اين سرو آزاد ….

|