۳

عادتِ دوست داشتن؟

دوست داشتن حتی اگر عادت شود، باز هم خوب است. اصلاً عشق تبديل به عادت نمی‌شود. عشق خصلتش اين است که حرکت می‌کند و هر روز سرِ راهش واقعه و حادثه‌ای در کمين است:
ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة
با اين حال، حتی اگر عشق عادت باشد باز هم عادتِ خوبی است. کاش همه‌ی عادت‌ها اين چنين باشد. تنها وقتی می‌فهمی اين عادت چقدر خواستنی و مطلوب است که از دستش داده باشی و گرفتارِ دردِ بی‌عشقی و عادت بی‌دردی شده باشی. وای به روزی که ديگر معشوق هم برايت بميرد. عاشقی بی معشوق و معشوقِ بی‌عاشق؟ تصورش خيلی سخت است. دنيا بدون اين تصورات هم خودش رنج است و عذاب!

 1. shadi says:

  عادت كه بشه يعني هرگز عشقي در بين نبوده .

 2. Toranj says:

  ellate ashegh ze ellatha jodast
  eshgh ostorlabe asrare khodast

 3. fahimeh says:

  آيا معشوق مي ميرد؟
  اصلاً عشق تبديل به عادت نمي شود واقعاً جمله درستيه؟
  واي به روزي كه معشوق هم برايت بميرد. اگر معشوق مرد عاشق چرا زنده است كه مرگ معشوقش را ببيند.
  دنيا رنج و عذاب نيست.

|