۲

منِ ديوانه‌ی شعر

تازه امروز صبح رسيده‌ام تهران. يادداشت قبلی را توی هواپيما نوشتم و اين‌جا (يعنی در تهران) منتشر شد. از صبح که آمده‌ام مشغول خريد بودم. يکی دو ساعت پيش رفتم شهر کتاب نياوران (نشر کارنامه). پسِ ذهن‌ام به قصد خريد کتاب‌های تاريخ و فلسفه‌ی علم و علوم اجتماعی رفته بودم. نيم ساعت بعد که بيرون آمدم، پنج تا کتاب دست‌ام بود که چهار‌ تای‌شان شعر بود: ۱. کلامِ خاموش: متن فارسی و ترجمه‌ی انگليسی گزيده‌ی آثار مولوی توسط نيکولسون و آربری (چاپ هرمس) ۲. تاسيان: مجموعه‌ی اشعار نوی سايه‌ی نازنين که انتشار مجدد و منقحی از آن‌هاست. ۳. سه کتاب اخوان: که عمری با آن زيسته‌ام. ۴. گزيده‌ی غزليات شمس شفيعی کدکنی: احتياج به نسخه‌ای سالم‌تر و نوتر داشتم. ۵. چنين گفت ابن عربی: نصر حامد ابوزيد. همين ديگر. اين هم نخستين يادداشت سفرنوشتِ من (يکی ديگر را هم توی هواپيما نوشته بودم که شايد بعداً آوردم‌اش).

 1. saghar says:

  ma agar ze khatere khoda narafteim pas chera be dade ma nemiresad, ma sedaye geryeman be asman resid, az khoda chera seda nemiresad
  salam aghaye…daryush, midunid man shansi part shodam tuye in weblog , yani rastesh dashtam donbale chandta axe norooz migashtam vase e-maile tabrik sale no,ye dafe didam inja hastam,khob man in yaddashtetuno ke khundam didam tuye ketab kharidan shabihe ham hastim, albate khob man roman ham dust daram. hamin. piruzo movafagh bashid
  .noruz ham mobarak

 2. پرنیان says:

  مشهد آمدید خوشحال خواهیم شد. گر چه فرصت دید و بازدید کم هست و نمی گذارد به دیدارهای دیگرتان!
  ***
  ممنون‌ام. سال نو مبارک. مشهد هم آمديم و داريم ديگر بر می‌گرديم. وقت تنگ است و کار بسيار. ان شاء الله وقتی ديگر.

|