۲

وضعيت قرمز تا اطلاع ثانوی

Print Friendly, PDF & Email

این دو سه روز دوباره مشغول اسباب‌کشی ديگری هستيم (از خير سر صاحب‌خانه‌ی مردم‌آزار و بدقول بی‌مبالات). اين چند روز به زحمت به وبلاگ و مخصوصاً امور ملکوت می‌رسم. از همه‌ی دوستان و بزرگوارانی که در اين چند روز ای‌ميل زده‌اند و درخواستی داشته‌اند، عذرخواهم تا چند روز ديگر که کمی مستقر شويم. خانه‌ی تازه هم تا چند روز اينترنت ندارد و اگر چيزی ببينم در محل کارم خواهد بود (مگر اين‌که باز چشم‌مان به جمال وايرلسی ديگر در آن‌جا روشن شود!). شنبه و يکشنبه‌‌ی آتی و شايد بعدی دور از اينترنتيم، تا دوباره وضعيت عادی شود. فعلاً وضعيت قرمز است تا اطلاع ثانوی. داريم می‌رويم پناهنگاه!

 1. مهدی says:

  سلام من مهدی هستم یکی از طرفداران پرو پا قرس و محکم سایت شما مطالبتان به روز و در خور تامل است
  خواهشی دارم اینکه می خواستمکد های قسمت طربستان خودتان را به ما ارسال نمایید تا بتوانیم ما هم از این قسمت استفاده نماییم اگر کدها را به آدرسم میل کنید
  متشکرم
  ما می توانیم با هم تبادل لینک داشته باشیم
  در ضمن شما یکی از پیوند های وبلگم میباشی
  منتظظظظظظظظظظرم
  خداحافظ

 2. بد تر از اسباب کشی دوچیز هست :
  ۱- عاشقی
  ۲- […]
  —————–
  لینکیدمت رفیق

|