۵

مغ‌نامه – ۳

گفتم: «همه پير انتخاب می‌کنند، تو هم رفتی پير انتخاب کردی! انگشت به لانه‌ی زنبور می‌کنی با اين کارت».
گفت:‌ «اتفاقاً تمام نکته‌اش همين‌جاست. اگر از اين پيرهای مرسوم و معروف به نام را به مرشدی گرفته بودم، به مرادی نمی‌رسيدم. وقتی پيرِ‌ تو به اسم و رسم مسلمان باشد، يعنی دايره‌ای کشيده‌ای و هر که را خارج از آن دايره باشد، در وادی ضلالت می‌دانی. اما با اين پيرِ گريزپا که سر بر آستان هيچ دولت و ملت فرود نمی‌آورد و معروف به خرقه و لقب نيست، يعنی اسرار خدا را می‌توان همه جا يافت:
گر پيرِ مغان مرشد من شد چه تفاوت؟
در هيچ سَری نيست که سِرّی ز خدا نيست!»
. . . و چه راست می‌گفت.

 1. نمی دانم.. اما انگار حسی در من بوجود نياورد.. کمرنگ بود
  ***
  به خدا من هم نمی‌دانم. او هم وقتی که داشت اين‌ها را می‌گفت، فقط برای من می‌گفت. من هم برای خودم می‌نوشتم!‌ نه او در نظر داشت حسی در کسی به وجود بياورد، نه من!‍ من شرمنده‌ام اگر باعث «کمرنگ‌» شدن شد!

 2. وحید says:

  سلام
  ملت عشق از همه دین ها جداست
  عاشفان را ملت و مذهب خداست

 3. ali salehi says:

  سلام
  من کريستُف کُلمبَم !
  تو همه ی خشکی های کوچيک و بزرگ اقيانوسهای زمينی که هر روز
  کشف ميشی و مثه شادی و گيجی من ، تموم نميشی !
  به این وبلاگها هم سر بزن
  http://www.myallnames.persianblog.com
  http://www.nikasalehi.persianblog.com
  http://www.maryamkhatoon.blogspot .com

 4. شيرين says:

  عجب!گفته اند كه پير آدم را انتخاب ميكند يا به قولي وقتي شاگرد آماده شد استاد از راه ميرسد. دوره زمونه عوض شده ديگه!!نه؟
  ***
  دوره زمونه که البته عوض شده است. اما لزومی ندارد هميشه پير آدم را انتخاب کند. يعنی معمولاً – از ديدی تاريخی که نگاه کنيم – معمولاً‌ اين ما هستيم که کسی را به پيشوايی می‌گيريم. قرآن هم شواهد مشابهی دارد. تعليمات صوفيانه البته گاهی اوقات می‌گويند که پير آدم را انتخاب می‌کند. ولی البته دوست ما هيچ چيزش به صوفی معمولی نمی‌خورد!!

 5. n. mahfooz says:

  sarbana jamale kaabe kojast
  ke bemordim dar biyabanash
  az malamat che gham khorad saadi
  mordeh,az nishtar matarsanash

|