۵

موکب همايونی!

Print Friendly, PDF & Email

مجاورت با کاخ ملکه اين چيزها را هم دارد! داشتم از چراغ قرمز خيابان روبروی اداره رد می‌شدم. ناگهان چند موتورسوار پليس همه‌ی ماشين‌ها و عابران پياده از هر طرف را در حالی که چراغ هم سبز بود متوقف کردند. دو سه ثانيه بعد چشم‌مان به موکب شهرياری ملکه‌ی بريتانيای کبير و دوک ادينبورا روشن شد! ملکه‌ی خوش پوش سال‌خورده در کنار همسر (غالباً پرت‌اش!) از قصر همايونی خروج کرده بودند. پيش می‌آيد ديگر. ولی برای اولين بار بود ملکه را از فاصله‌ی يکی دو متری می‌ديدم. هيجان خاصی ندارد، ولی فقط جالب است ديگر. جالب‌تر اين‌که ملکه‌ی يک مملکت اسکورتی به اين کوچکی دارد. دو سه موتور سوار و دو تا ماشين اسکورت. همين و بس.

 1. وليعهد says:

  قبله ی عالم به سلامت
  ما خودمان موکب همايونی قبله ی عالم خودمان را به چشم ديده ايم. آن هم رو در رو. يکبار هم خودمان کنار قبله ی عالم در موکب همايونی نشسته بوديم و برای مردم ابراز احساسات می کرديم. جبروت قبله ی عالم در موکب همايونی باعث هيجانات رعيت می شود. طوری که از خود غافل می شوند و می روند زير ماشين.
  برای همين از قبله ی عالم درخواست داريم از بارگاه ملکوتی خارج نشوند، و همينجا در اندرونی پيش ما بمانند. سلطان بانو هم همين نظر را داشتند.
  وليعهد دلتنگ

 2. مثل همین کشور گل و بلبل خودمان.
  اسکورت وزیری که هر روز می بینمش:
  ۱- گاردموتور سوار: ۶تا
  ۲- گارد ماشین سوار!: ۵تا

 3. رضوان says:

  سلام
  من در قسمت عکس های گوگل دنبال عکس آقای شاملو می گشتم عکسی آمد از آقایان خاتمی و احمدی نژاد که گویا یکی از این دو مطلبی درباره ی شاملو گفته بودند . زیر عکس نوشته بود : شاملو ضدیت با …کنجکاو شدم بدانم چیست اما نه سایت باز شد نه عکس. آدرس مربوط به سایت شما بود اما من هر چه در آرشیوتان گشتم ( آن جا نوشته بود مرداد ۸۴)چیزی پیدا نکردم . شما می توانید کمکم کنید ؟
  شاد باشید و پاینده … .
  ***
  گمان نمی‌کنم در ملکوت عکسی از شاملو گذاشته باشم،‌ اما اين‌جا را ببيند دو لينک در اشاره به شاملو هست:
  http://linkdooni.malakut.org/archives/2005_July.html

 4. گرامي!آيا بلر يا وزير دفاع هم اين گونه اند؟من هم آقاي طبسي را هر شب از يك متري مي بينم….
  ***
  و الله چه عرض کنم! البته که آقای طبسی را خيلی جاها می‌شود ديد! بنده که شرح فصوص ننوشته‌ام برادر! شما چرا دلخور می‌شويد؟ مگر بايد برای هر يادداشت مربوط يا نامربوطی «نقد و نظر» نوشت؟ به چشم! اگر شما گله‌مند می‌شويد، ما هر کسی را از این به بعد دیديم چيزی نمی‌نويسيم! راضی می‌شويد؟!

 5. آقا مجید says:

  جای جناب مازاريان بودم هر شب کفاره می دادم!!

|