۲

يک تصوير و دنيايی راز

Print Friendly, PDF & Email

مدت‌ها پيش مطلبی درباره‌ی کتابی نوشتم (اخلاق اسلام و حاکميت قانون) که به تازگی درباره‌ی اخلاق در اسلام نوشته شده است. امروز، داشتم اين کتاب را می‌جستم که برای عزيزی به هديه ببرم. گفتم خوب است طرح روی جلد کتاب را بگذارم اين‌جا. طرح روی جلد خود داستانی تو در تو است و هزاران نکته می‌توان در آن يافت. نقاشی يک کشتی است که به طوفان در افتاده است و از انسان‌های مختلف تا حيوانات گونه‌گون در آن ميانه‌ی غوغا بر آن سوارند. در يکی از طبقات بالای کشتی عده‌ای از علما به بحثِ علمی مشغول‌اند و در پايین کشتی، ملاحی جهد می‌کند که غريقی را از آب بيرون بکشد. می‌توانيد اشارات و رازهای ديگری از اين تصوير بيرون بکشيد؟ خودم هم بعداً چيز درباره‌ی آن خواهم نوشت. تصوير زياد شفاف نيست، اما به زودی تصويری بهتر از آن خواهم گذاشت تا تمام جزييات آن را ببينيد.

  1. Anonymous says:

    يک فروند پيش‌نهاد دوست من! اولاً فونت اين قسمت کامنت‌دانی را عوض کنی (مثلاً به Tahoma تغيير دهی) بد نمی‌شود. ثانياً Tooltipهای لينک‌دانی‌ات بيش‌تر از پنج ثانيه نمی‌مانند، به‌تر نيست کدی برای‌شان بنويسی.. يا فيلمی ديگر سرش دربياوری تا همه‌ی مفصلات‌اش موقع توقف روی لينک خوانده شود و مجبور به تجديد a:hover نشويم؟

  2. جهان ديده says:

    عجبا! مگر در واقعيت جيزي به نام اخلاق اسلامي وجود دارد؟ من كه نديده ام، در زندگيم آخوند، پاسدار و حزب اللهي فراوان ديده‌ام، مخصوصا در اوين. در قم و مشهد هم بوده ام. عربها و تركها را هم مي شناسم. افراد به آن ميزاني كه با اسلام ناب محمدي (كه آيت الله ها آن را نمايندگي مي كنند و مفسر اصلي آن ولي فقيه است) زاويه دارند، به سمت اخلاق متمايل مي شوند.

|