۰

نامه‌های سوشيانت هزارم

اين دو خط را می‌نويسم که يک وبلاگ جالب را معرفی کنم، برای کسانی که تا به حال نديده‌اندش: نامه‌های سوشيانت هزارم! حال و هوای عارفانه‌ی جالبی دارد. گاهی اوقات مرا ياد روزگاران قديم خودم می‌اندازد.

|