۱

اسباب‌کشی تازه!

Print Friendly, PDF & Email

مووبل تايپی را که ملکوت از آن استفاده می‌کرد به آخرين نسخه‌ی آن يعنی ام‌تی ۳.۲ ارتقاء دادم. در نتيجه، تعدادی از وبلاگ‌های ملکوت (يعنی آن‌ها که به سيستم تازه راضی هستند و مايل نيستند در سيستم قبلی باقی بمانند) هم به سيستم جديد منتقل شده‌اند. کسانی که خبرنامه‌های ام‌تی را می‌خوانند مطمئناً از توانايی‌های شگرف ام‌تی تازه آگاه‌اند. بهترين‌اش اين‌که بسياری از دردسرهای پاک کردن کامنت‌های مهمل و مزاحم را کم کرده است و مستقيماً کامنت‌های هرز را دور می‌ريزد. اگر از ساکنان ملکوت کسانی مايل به نقل مکان به سيستم جديد است، می‌تواند تماس بگيرد تا جزييات را شرح دهم. سيستم تازه عملاً هيچ فرقی با سيستم قبلی ندارد. فقط سيستمی است قوی‌تر و قابل اعتمادتر.

 1. وليعهد says:

  قبله ی عالم به سلامت،
  نسخه ی حکيم را پيچيديم، اثر نکرد و اين زکام از اندرونی بيرون نرفت که نرفت. مچاله می کنيم می اندازيمش دور.
  قبله ی عالم هو بکشد نسخه ی حکيم پيچيده است.
  فرمان دهيد مرحمتی را بياورند داخل. ما سرما خورده ايم و می ترسيم باز باد بخورد بهمان بچاييم.
  شنيده بوديم قبله ی عالم در معيت سلطان بانو در ايام مبارک کريسمس به برلين سفر می کند، دستور داديم خيابان ها را چراغان کردند. شهر بالنسبه قشنگ شده است. و ما منتظر.
  وليعهد دلتنگ

|