۳

ز درس فقه چه آموختند؟

Print Friendly, PDF & Email

اين ابيات نزاری قهستانی شب مرا ساختند:

جهان خراب شد از عالمان وقف تراش
برو نزاری و جز در لباس جهل مباش
در اين مزارع دنيا به هرزه دانه‌ی عمر
به اعتماد بر اندر زمين شوره‌ مپاش
خرد به وعظ منافق چه التفات کند
طبيب عقل به بيهوش کی دهد خشخاش؟
فساد و منکر اهل صلاح تا حدی است
که آفرين و ثنا واجب است بر اوباش
ز درس فقه چه آموختند جز سالوس؟
ز علم و فضل چه اندوختند جز پرخاش؟
ز دوک پيره زنان می‌دهد ترازِ لباس
ز شام بی‌پدران می‌نهد وجوه معاش

و آهی بلند و دراز و سوزناک! همين!

 1. امين says:

  “Made my day” or “made my night”!
  These are English expressions and not to be translated literally to Farsi. I think there is no sample for this usage in Persian literature, even in contemporary Farsi, it is better to say:
  شبم را روشن کردند، دشت امشبم اين بود
  or something like that.

 2. raha says:

  hazrat saheb maalkut,agar momken ast ghateie “bezan zakhmeh” ke dar ieki az commentha mojdeash ra dade bod be tarabestan ezafe kon, tarabestanat sharik tanhaii shabha va rozhaiam shode ast.mamnon.

 3. mahyar says:

  sokhan hagh migooyee vlai ko goshe shenva

|