۲

کرشمه‌ی نرگس

روزهای دانشجويی در دانشگاه فردوسی مشهد، راننده‌ی يکی از اتوبوس‌های سرويس دانشگاه که از جلوی دانشکده‌ی علوم و مهندسی به سمت بخش ديگر دانشکده‌ی علوم در خيابان اسرار می‌رفت (که آن زمان محل سلف سرويس دانشگاه همان‌جا بود)، معمولاً در پخش صوت اتوبوس‌اش، نوار موسيقی سنتی می‌گذاشت. برای اولين بار آلبوم «کرشمه‌ی نرگس» سيامک شجريان را که کار گروه پايور است، آن‌جا شنیدم. آن زمان، ذوقی می‌بردم از شنيدن اين آلبوم. صدای گرفته‌ی سيامک شجريان هم برای خودش حالی داشت آن هم برای آن احوال ما. در ميان موسیقی‌های‌ام می‌چرخيدم، این را يافتم. گفتم شما هم مهمان امروز ملکوت باشيد. غزل آواز از غزل‌های شيرين سعدی است.

 1. reza says:

  Hi,
  I’m wondering that do you know Mr. Ghorbani. he was head processing Eng. in Gas plant in Sarakhs?
  ********************
  I do not remember the name.
  D. M.

 2. Anonymous says:

  khob hala man chikar konam ke ram systemam flash ghabol nemikoneh !!! ta ino beshnavam?!!
  ***************
  چه ربطی به رم سیستم داره؟ حرف‌هایی می‌زنید ها. فلش رو باید نصب کنید روی سيستم. دانلود کنيد و نصب کنید. فلش پلير رو و تمام.

|