۰

پندار

Print Friendly, PDF & Email

تا نپنداری ز یادت غافل‌ام
گريه می‌جوشد شب و روز از دل‌ام

|