۱

شين نامه – ۱۳

Print Friendly, PDF & Email
۱. فاش می‌گويم:
کمرِ شين‌‌نامه شکسته شد،
به حرمتِ خاتونِ شب‌های روشنِ من!

۲. شرح الشين:
«دفترِ دانشِ ما جمله بشوييد به می
که فلک ديدم و در قصدِ دلِ دانا بود»

۳. پاد-شرح شين:
شاد آن دلی که با نشاطِ دانش
شراب‌اش از شراب جدا نشود!

  1. – ای ۱۳ ای نحس…
    – اون طرف حرمت‌دار بیت ملکوته. مگه کشکه؟
    – خوشا ۱۳. خوشا…
    – حالا شد!
    * بخشی از یک گفت-و-گوی یک نفره.

|