۱

شین نامه – ۱۳

۱. فاش می‌گویم:
کمرِ شین‌‌نامه شکسته شد،
به حرمتِ خاتونِ شب‌های روشنِ من!

۲. شرح الشین:
«دفترِ دانشِ ما جمله بشویید به می
که فلک دیدم و در قصدِ دلِ دانا بود»

۳. پاد-شرح شین:
شاد آن دلی که با نشاطِ دانش
شراب‌اش از شراب جدا نشود!

 1. سوشیانت گفت:

  – ای ۱۳ ای نحس…
  – اون طرف حرمت‌دار بیت ملکوته. مگه کشکه؟
  – خوشا ۱۳. خوشا…
  – حالا شد!
  * بخشی از یک گفت-و-گوی یک نفره.

|