۲

شين نامه – ۱۰

Print Friendly, PDF & Email
۱. امشب از پا منشين؛
نشيمنِ تو شاخِ شامخِ سدره نيست.
با تو،
عرش از مقامِ فرش فروتر نشسته است.

۲. شرح الشين:
«ياد باد آن صحبتِ شب‌ها که با نوشين‌لبان
بحثِ سرِ عشق و ذکر حلقه‌ی عشاق بود»

۳. پاد-شرحِ شين:
حشرِ شمشادِ تو، رعشه در معشرِ ملايک انداخت؛
يادِ تو هميشه حاضر است؛ «ياد باد» نشايد!

 1. در شبی شورانگیز «شهره» بود
  با «صولتی» عجیب می‌خواند:
  شب شب شعر و شوره
  شب شب ماه و نوره
  **************
  😀

 2. مریم رشنو says:

  با سلام و احترام؛
  در این شعر حافظ که شما با عنوان شرح الشین از آن یاد کرده اید، واج آرایی سین و شین، هر دو، به چشم می خورد.
  رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود
  و در اینجا یادی می کنم از یاری که با اتفاق به این نکته رسیدیم که مصراع دوم «دستم اندر ساعد…» را می توان مانند ذکر و مانترا خواند.

|