۲

شين نامه – ۹

Print Friendly, PDF & Email

۱. شما را، از تلاش برای شناخت، تنها شمايلی شکسته مانده است.

۲. شرح الشين
«سر ز حيرت به درِ ميکده‌ها بر کردم
چون شناسای تو در صومعه يک پیر نبود»

۳. پاد-شرحِ شين
تشخيص شولای تزوير از نشانه‌ی شناخت آسان نيست!

  1. گاوخونی says:

    از خم ِ زلف‌اش، دل شیدا شکست / شیشهء می، در شب یلدا شکست …

  2. از خم ِ زلف‌اش نه حسین جان! از خم زلف‌ات…
    ************
    سوشی جان! «از خم زلف‌اش» توش شين داره! ملتفت نیستی داداش!

|