۲

نامدگان و رفتگان

این هم تصنیفی است در سه‌گاه روی شعر سايه. اجرای گروه شيدا. آهنگ از محمدرضا لطفی. من سخت شيفته‌ی اين بيت غزل بودم:
پيش تو جامه در برم نعره زند که بر درم
آمدمت که بنگرم، گريه نمی‌دهد امان

  1. سلام
    این اذانستان کار هم می کند؟
    ****
    معلوم است. من مشکلی ندارم اين‌جا. هر دو اذانستان قديم و جديد کار می‌کنند بدون هيچ مشکلی.

  2. محمد says:

    خواننده تصنیف هم که نیاز به معرفی ندارد. استاد آواز ایران…

|