۱

طلوع خورشيد

Sjöviksgården ‎

Sjöviksgården ‎

 1. علیرضا says:

  داریوش جان.میل داری
  ***
  عزيز جان،
  ای‌ميل‌ات را ديدم. به نظر من خوب بود. به جز يکی دو نکته‌ی کوچک که من با آن موافق نبودم. به تفصيل می‌نويسم بعدا.
  د. م.

|