۰

تبريک عيد

عيد غدير بر شيعيان علی مبارک باد! خواستم چيز تازه‌ای بيفزايم، مطلب آخر وبلاگ ياسر را ديدم و پشيمان شدم. خودتان برويد بخوانيد. اگر شيعه هستيد عيد بر شما مبارک و اگر نيستيد هم جنگ هفتاد و دو ملت را عذر بنهيد!

|