۲

نماز قيام و قعود نيست!

Print Friendly, PDF & Email
«اولاً بر تو و بر عموم فرض است که نماز بياموزی. اول علم‌اش حاصل کنی پس به عمل مشغول شوی! و چون خدا گويد «فويلٌ للمصلين الذین هم عن صلاتهم ساهون» تو را فريضه ببايد دانستن که شرط نمازِ مقبول چی‌ست؟ و چه سبب را ثمره‌ی بعضی نمازها ویل آمد. چه اگر این ندانی چه دانی که فريضه‌ی نماز گزاردی یا نه. مصطفا – صلعم – می‌گويد که يأتی علی الناس زمان يجتمعون في المساجد و یصلون و ليس فيما بينهم مسلم، آخر تو را سودای آن نبود که اين يصلون که حدیث مصطفا بدان ناطق است،‌ و مقرون است بدين‌که ليس فیما بينهم مسلم چی‌ست.
آخر نگويی که خلیل چرا گويد: «رب اجلعنی مقيم الصلاة»؟ از اين حرکات قيام و قعود که تو در نماز به‌جا آری،‌عاجز بود؟ آخر نگویی که «الذين هم علی صلاتهم دائمون» چی‌ست؟ و دوام نماز چون صورت بندد؟ اگر الأنبياء في قبورهم يصلون تو را معلوم گردد که چی‌ست، بدانی که في صلاتهم دائمون چی‌ست! ای دوست! یموت المرء علی ما عاش علیه. و انبيا از اين قوم بودند که «في صلاتهم دائمون». پس ضرورت بود که الأنبياء في قبورهم يصلون. باش تا «و ذکر اسم ربه فصلی» نقاب از روی خود برگيرد، فای تعقّب در فصلی با تو بگويد که نماز چه بود، آن‌گه در اين حقايق راهی بری!»
نامه‌های عين‌القضات همدانی، ج ۲، صص ۷۴-۷۵
 1. شاهرخ says:

  اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِیداً ”
  سلام داریوش خان عزیز از اینکه دیر عرض ادب کردم طلب بخشش دارم
  یكبار دگر نسيم نوروز وزيد
  دل‌ها به هوای روز نو باز تپيد
  نوروز و بهار و بزم ياران خوش باد
  در خاك وطن ، نه در ديار تبعيد
  سال ۸۹ بر شما و خانواده معزز و مکرمتان مبارک باد
  شاهرخ

 2. پوريا says:

  درود و تبريك سال نو.
  نمي دانم با اين پست منظورتان اين بود كه نماز بايد خواند يا نه. ولي اگر منظور بر خواندن نماز باشد بهتر است كه براي اثبات يك مدعا از معلول آن استفاده نكنيد. پيامبر نماز را واجب كرد و قرآن را براي مردم آورد و در خود قرآن حجت هايي براي خواندن نماز آورد كه البته كاري به هويت اين موضوع ندارم ولي از قران استفاده كردن براي اثبات فرض بودن نماز مغلطه اي فلسفي و اين را شما بهتر مي دانيد.
  ———————————————–
  این پست، نقل سخن عین القضات همدانی است. اين نوع پرسش‌ها را در زمان خود او هم از او می‌پرسيدند! وقتی او می‌گويد نماز به قيام و قعود نيست، مقصودش اين است که در عبادت چیزی بيشتر از رعایت ظاهر مطلوب است. رعايت ظاهر نماز، برای نماز بودن‌اش کافی نیست. همين و بس. ضرورتی ندارد مسأله را بیش از حد بپيچانيد يا معنای دیگری بر آن بار کنید. از این‌که نماز خواندن فقط به قیام و قعود نیست، نمی‌توان نتيجه گرفت که نبايد نماز خواند. اين هم مغالطه است و هم بهتان زدن به گوينده.
  د. م.

|