۶

گفت‌وگو آيين درويشی نبود! – پادکست ۳

در استقبال از يادداشت ياسر ميردامادی: «گفت‌وگو» آيين درويشی نبود؟

موضوع احتياج به توضيح بيشتر دارد. پادکستی است شتاب‌زده. گوش بدهيد و اگر نظری داريد بنويسيد. من بعداً توضيحاتِ ديگر را می‌افزايم.

۳

همه را نشايد، پس چه را شايد؟

قطعه‌ای از نامه‌های عين القضات است. حرف‌های خودم را از توی‌اش پاک کردم. اول و آخر قطعه، قطعاتی از سه تار پرويز مشکاتيان در نواست. دل‌تان خواست همان‌ها را گوش کنيد!
همه‌ی شلختگی، بی‌نظمی و سرعت‌اش را بگذاريد به حساب حال خراب‌ام که دارد فاتحه‌ی پادکست را هم می‌خواند!

۷

ابوسعيد ابوالخير، حافظ و مولوی – پادکستِ ۲

اين هم پادکستِ دوم. حاشيه‌ای هم در باب سخن قبلی اضافه کرده‌ام و اين‌که چرا مولوی دريايی به عمق يک وجب نيست و وصف دايرة المعارف برای او حيف است و او را به ثمن بخس فروختن! در انتها هم تصنيفی هست بر روی غزلی شورانگيز از مولوی. ببخشيد که اين يکی طولانی‌تر از قبلی است و حدوداً بيست و اندی دقيقه است.

۹

حافظ و مولوی: حرفِ دل بعضی و خيلی – پادکستِ ۱

پستِ صوتی است. بشنويد!

بانو می‌گويد عين ملاها و آخوندها شده است!!